Flygplats- och utomhusreklam

Varje år reser mer än 2,5 miljoner människor via Umeå Airport och Luleå Airport.

Skyltning på Swedavias flygplatser

Reklamlandslaget är återförsäljare för skärmannonsering på Swedavias flygplatser i Norrland. De olika flygplatserna erbjuder en mängd olika format och placeringar på annonserna. Med annonsplatser både utomhus och inomhus, på allt från parkering till väskband, är det enormt fördelaktigt och väldigt enkelt att bli sedd.

Med över en miljon resenärer under 2014, där cirka 360 000 av dem var av arbetsrelaterade ändamål, är det väldigt högt tryck på flygplatsen.

(Uppgifter från Swedavia i Umeå)

Öka synligheten bland köpstarka kunder